RENEC Foundation chính thức vận hành Validator trên ONUS Chain

Sau thời gian thảo luận và chuẩn bị, vào ngày 26/2/2023, RENEC Foundation đã chính thức khởi chạy thành công Validator trên ONUS Chain. Từ thời điểm này, Validator “RENEC Foundation” sẽ đi vào hoạt động, đồng hành cùng những Validator khác trong việc xác thực các giao dịch trên ONUS Chain.

Với việc có thêm một Validator vận hành trên mạng lưới, người dùng sẽ có thêm sự lựa chọn khi tham gia Staking trên ONUS Chain, cũng như biểu quyết cho các dự định tương lai của nền tảng.

Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa ONUS Chain và RENEC Foundation, sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng với hai bên, thúc đẩy sự phát triển chung của cả hai blockchain trong thời gian tới.

Tham gia stake ONUS với Validator RENEC Foundation tại: https://staking.onuschain.io/

Về RENEC Foundation

Được thành lập vào năm 2021, RENEC Foundation là một tổ chức có định hướng phát triển và áp dụng công nghệ blockchain rộng rãi tới đời sống.

RENEC Blockchain được điều hành bởi RENEC Foundation, là một nền tảng blockchain Layer 1 phi tập trung. Tầm nhìn trở thành blockchain dành cho Web 3.0, RENEC Blockchain hỗ trợ xây dựng các ứng dụng phi tập trung (DApps) để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. RENEC Blockchain mang tới độ tin cậy, an toàn và hiệu suất mượt mà bằng cách xây dựng một blockchain linh hoạt và theo mô-đun, với mục tiêu mở rộng quy mô thông lượng vượt xa những gì mà các blockchain phổ biến thường đạt được, trong khi vẫn giữ chi phí ở mức thấp.

Website: https://renec.foundation 

Thông qua quan hệ hợp tác, hai bên hoan nghênh sự tham gia của các nhà phát triển DApps, hy vọng mang tới người dùng trải nghiệm hoàn hảo nhất.