Trang chủ
/ Nghiên cứu
/ Tìm hiểu về The Graph

The Graph từ A đến Z | Thông tin, Lịch sử và Phân tích GRT chuyên sâu

The Graph GRT
icon
7.96%
Tổng quan về GRT

The Graph (GRT) là gì?

The Graph là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ nhiều ứng dụng blockchain khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất thông tin.

Được ra mắt lần đầu trên blockchain Ethereum, sứ mệnh của The Graph là giúp các nhà phát triển sử dụng dữ liệu có liên quan để tăng hiệu quả của ứng dụng phi tập trung (dapp) của họ.

The Graph (GRT) giải quyết vấn đề gì?

The Graph cung cấp một giao thức lập chỉ mục phi tập trung tự động hóa việc lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu blockchain, đồng thời đi kèm với mô hình quản trị do cộng đồng hướng dẫn, bảo mật và minh bạch.

Bằng cách cung cấp giao thức lập chỉ mục phi tập trung tự động hóa quy trình, The Graph giúp việc lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu blockchain trở nên hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các nhà phát triển.

Những người nắm giữ GRT có thể tham gia vào việc quản trị mạng lưới The Graph thông qua một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Điều đó đảm bảo các nhà phát triển và người đóng góp đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến mạng lưới bằng cách sử dụng các giải pháp lập chỉ mục và truy vấn của The Graph, giúp duy trì tính phi tập trung và do cộng đồng điều khiển của mạng lưới.

Ngoài ra, vì được phân tán trên các node, The Graph cung cấp tính bảo mật và minh bạch mà các chỉ mục tập trung không thể sánh được. Do dữ liệu blockchain được lập chỉ mục và tìm kiếm trên một mạng lưới phi tập trung, nên tội phạm mạng có rất ít cơ hội để can thiệp vào hệ thống.

GRT coin là gì?

GRT là native token của The Graph, được sử dụng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu được bảo mật trong mạng lưới. Bất kỳ người dùng nào, cho dù họ là indexer, người quản lý hay người ủy quyền, đều phải stake GRT để thực hiện vai trò của mình và đổi lại kiếm được phí từ mạng.

Câu hỏi thường gặp
Tin Tức
reply
Chưa có bài viết nào
Dữ liệu thị trường
GRT token
Cập nhật gần nhất vào 2024-06-17 17:33 (UTC)