Giá COMP hôm nay

Trung bình (24h)
67.48 USD
Thấp nhất (24h)
58.94 USD
Cao nhất (24h)
76.94 USD
Khối lượng 24h
59,966,541.71 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,589,531.88 USD
Vốn hóa thị trường
557,049,333.21 USD

Compound COMP/USD

69.33 USD
17.58% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 120
Khối lượng 24h
59,966,541.71 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,589,531.88 USD
Vốn hóa thị trường
557,049,333.21 USD
Cao nhất 1 năm
86.08 USD
Thấp nhất 1 năm
23.4 USD
Thấp nhất
23.4 USD
Cao nhất
913.73 USD
Lưu hành
8,084,215.21 COMP
Tổng cung
10,000,000 COMP
Biến động (1 ngày)
17.58%
Biến động (7 ngày)
18.47%
Biến động (1 tháng)
28.67%
Biến động (3 tháng)
30.97%
Biến động (Năm nay)
20.55%
Thông tin

Compound là một giao thức được xây dựng trên Blockchain Ethereum, một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi). Nền tảng này chủ yếu tập trung vào việc giúp người dùng kiếm lãi từ các khoản cho vay hoặc tiếp cận với các gói vay tiền điện tử.

Lãi suất sẽ được tính bằng thuật toán, dựa trên mức độ cung – cầu đối với tài sản. Ví dụ như nhu cầu tăng thì lãi suất sẽ tăng, còn nguồn cung tăng thì lãi suất sẽ giảm. Đây là một điểm rất quan trọng trong việc lựa chọn loại tiền điện tử cho vay.

Đồng COMP là một token ERC-20 và là token gốc của hệ sinh thái Compound. Token này có tổng nguồn cung là 10 triệu USD COMP. Trong đó 42,3% được dành riêng để trả cho người dùng khi họ sử dụng nền tảng, ví dụ như vay hoặc cho vay tiền điện tử.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DeFi
DAO
Top 100
Tín hiệu