Trang chủ
/ Nghiên cứu
/ Tìm hiểu về Metis

Metis từ A đến Z | Thông tin, Lịch sử và Phân tích METIS chuyên sâu

Metis METIS
icon
6.08%
Mạng layer 2 hỗ trợ thế hệ ứng dụng phi tập trung tiếp theo

Metis là gì?

Metis là nền tảng Ethereum Layer 2 rollup cung cấp phí gas thấp, giao dịch nhanh, lưu trữ riêng và bảo mật cao.

Metis được thiết kế nhằm mục đích giải quyết một số thách thức lớn nhất của Ethereum, bao gồm khả năng mở rộng, tốc độ giao dịch và phí gas cao. Nhiệm vụ của Metis là tạo ra một nền tảng kỹ thuật dễ sử dụng, dễ tiếp cận, giúp blockchain có sẵn cho tất cả những ai muốn bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp, dapp hoặc cộng đồng với khả năng mở rộng.

Là một bản Layer 2 rollup, nó tương thích với Ethereum Layer 1. Metis sử dụng công nghệ rollup của Optimism sẽ “cho phép các nhà phát triển tích hợp một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí”.

METIS token là gì?

METIS là token quản trị thuộc tiêu chuẩn ERC-20 và tương thích với mạng Ethereum. Các trường hợp sử dụng chính của METIS token bao gồm thanh toán phí giao dịch trên mạng Metis và staking vào Decentralized Autonomous Companies (DACs) để xác nhận các giao dịch và gửi chúng trở lại mạng chính Ethereum.

METIS Tokenomics

Nguồn cung tối đa của METIS là 10,000,000 token. 49.3% tổng nguồn cung ban đầu được phát hành vào năm 2021 để ra mắt ngẫu nhiên, phân bổ cho nhóm phát triển, cố vấn và nhà đầu tư cũng như phát triển hệ sinh thái/cộng đồng.

Phần còn lại trong số 50.7% sẽ được phân bổ cho: 4.86% cho cộng đồng (bao gồm cả khai thác), 10% cho khai thác Rangers giai đoạn đầu, 3% để phát triển cộng đồng trong giai đoạn Discovery Age, 32.84% cho khai thác liên quan đến giao dịch trong giai đoạn Discovery Age.

Câu hỏi thường gặp
Tin Tức
reply
Chưa có bài viết nào
Dữ liệu thị trường
METIS token
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:08 (UTC)