Giá METIS hôm nay

Trung bình (24h)
1,598,686 VND
Thấp nhất (24h)
1,574,096 VND
Cao nhất (24h)
1,636,757 VND
Khối lượng 24h
1,383,991.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,851,471.76 USD
Vốn hóa thị trường
350,050,967.07 USD

Metis METIS/VND

1,588,803 VND
-1.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá METIS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:44 (UTC)
Tín hiệu