Tạm dừng Quy đổi đối với Run Together (RUN)

Để hỗ trợ đội ngũ Run Together (RUN) thúc đẩy giao dịch P2P và hướng tới mở rộng sang phát triển tại ONUS Chain, bắt đầu từ 19h00 ngày 27/10/2022, ONUS sẽ đóng tính năng Quy đổi đối với token RUN.

Theo đó, từ nay người dùng sẽ giao dịch RUN tại tính năng Giao dịch P2P:

  • Đặt lệnh mua/bán RUN với số lượng và tỷ giá mong muốn.
  • Khớp lệnh mua/bán RUN của người dùng khác. 

Ngoài ra, người dùng vẫn có thể quy đổi RUN trên PancakeSwap.

Về Run Together và token RUN

Run Together là một ứng dụng Web3 được xây dựng trên hệ sinh thái BSC, lấy cảm hứng từ việc đi bộ hàng ngày của mọi người. Run Together hứa hẹn sẽ là ứng dụng đầu tiên áp dụng mô hình kết hợp giữa Move to Earn, Social và Metaverse. Bằng cách tặng thưởng token cho những người tham gia chạy, Run Together hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng chạy bộ lớn, truyền cảm hứng về một tinh thần cùng nhau cải thiện sức khỏe. RUN là in-game token hoạt động trong nền tảng Run Together, được sử dụng để mua giày và phụ kiện trên Marketplace, nâng cấp giày và phụ kiện, sửa giày,…