Hướng dẫn kết nối ví với ONUS DeFi

Hiện nay, ONUS DeFi đã có thể kết nối với ví RICE Wallet, Metamask, Trust Wallet, Binance Chain, SafePal,… và rất nhiều ví Phi tập trung khác thông qua cổng kết nối WalletConnect. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư thuận tiện hơn trong giao dịch, cũng như được trải nghiệm trọn vẹn mọi tính năng trên ONUS DeFi. 

Dưới đây là các bước hướng dẫn chi tiết giúp bạn kết nối ví Phi tập trung với ONUS DeFi. 

Hướng dẫn chi tiết

Hướng dẫn dưới đây lấy ví dụ cách kết nối RICE Wallet với ONUS DeFi. Bạn có thể thực hiện tương tự với các ví DeFi khác. Tải ứng dụng RICE Wallet tại: https://ricewallet.io.

Bước 1: Mở ứng dụng RICE Wallet. Tại góc trái trên cùng màn hình, lựa chọn mạng BNB Smart Chain.

Bước 2: Kết nối ví RICE Wallet với ONUS DeFi. 

  • Chọn mục DApps.
  • Chọn ứng dụng ONUS DeFi được hiển thị sẵn, hoặc nhập địa chỉ onus.exchange vào ô tìm kiếm.
  • Chọn “Connect Wallet”. Chọn “RICE Wallet”.

Như vậy là bạn đã kết nối thành công RICE Wallet vào ONUS DeFi. Bạn có thể sử dụng toàn bộ tính năng của ONUS DeFi như ONUS Dex, Farming & Pooling, Launchpad, Airdrop,… thông qua RICE Wallet.