Giá 1INCH hôm nay

Trung bình (24h)
11,968 VND
Thấp nhất (24h)
8,732 VND
Cao nhất (24h)
12,667 VND
Khối lượng 24h
12,341,828.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,891,435.15 USD
Vốn hóa thị trường
409,830,402.54 USD

1inch 1INCH/VND

9,531 VND
-23.56% 24 giờ qua
Biểu đồ giá 1INCH
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:43 (UTC)
Tín hiệu