Giá 1INCH hôm nay

Trung bình (24h)
10,912 VND
Thấp nhất (24h)
10,471 VND
Cao nhất (24h)
11,232 VND
Khối lượng 24h
6,287,597.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,668,367.4 USD
Vốn hóa thị trường
498,989,927.56 USD

1inch 1INCH/VND

11,081 VND
+5.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá 1INCH
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:35 (UTC +7)
Tín hiệu