Giá 1INCH hôm nay

Trung bình (24h)
0.402 USD
Thấp nhất (24h)
0.3925 USD
Cao nhất (24h)
0.4119 USD
Khối lượng 24h
2,535,117.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,148,197.41 USD
Vốn hóa thị trường
456,613,416.48 USD

1inch 1INCH/USD

0.3963 USD
-2.81% 24 giờ qua
Biểu đồ giá 1INCH
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:18 (UTC)
Tín hiệu