Giá AEUR hôm nay

Trung bình (24h)
28,000 VND
Thấp nhất (24h)
27,564 VND
Cao nhất (24h)
28,440 VND
Khối lượng 24h
1,481,040.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,024,206.35 USD
Vốn hóa thị trường
60,592,441.18 USD

Anchored Coins EUR AEUR/VND

28,210 VND
+0.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEUR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:00 (UTC)
Tín hiệu