Giá AEUR hôm nay

Trung bình (24h)
28,067 VND
Thấp nhất (24h)
27,990 VND
Cao nhất (24h)
28,144 VND
Khối lượng 24h
1,964,087.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,612,352.52 USD
Vốn hóa thị trường
62,002,491.12 USD

Anchored Coins EUR AEUR/VND

28,094 VND
+0.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEUR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:46 (UTC)
Tín hiệu