Giá AEUR hôm nay

Trung bình (24h)
1.09 USD
Thấp nhất (24h)
1.09 USD
Cao nhất (24h)
1.09 USD
Khối lượng 24h
1,253,142.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,912,609.6 USD
Vốn hóa thị trường
61,815,045.62 USD

Anchored Coins EUR AEUR/USD

1.09 USD
+0.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEUR
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:13 (UTC +7)
Tín hiệu