Giá AEVO hôm nay

Trung bình (24h)
1.77 USD
Thấp nhất (24h)
1.7 USD
Cao nhất (24h)
1.87 USD
Khối lượng 24h
31,129,404.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
26,157,365.19 USD
Vốn hóa thị trường
188,068,038.62 USD

AEVO AEVO/USD

1.71 USD
-6.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEVO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:57 (UTC)
Tín hiệu