Giá AEVO hôm nay

Trung bình (24h)
21,904 VND
Thấp nhất (24h)
21,168 VND
Cao nhất (24h)
22,851 VND
Khối lượng 24h
33,912,978.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
39,973,034.16 USD
Vốn hóa thị trường
94,376,885.77 USD

AEVO AEVO/VND

22,402 VND
+4.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEVO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:38 (UTC +7)
Tín hiệu