Giá AEVO hôm nay

Trung bình (24h)
0.8282 USD
Thấp nhất (24h)
0.8 USD
Cao nhất (24h)
0.8463 USD
Khối lượng 24h
31,332,630 USD
KL Trung bình 10 ngày
33,333,016.89 USD
Vốn hóa thị trường
90,361,518.97 USD

AEVO AEVO/USD

0.8221 USD
+2.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEVO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:57 (UTC)
Tín hiệu