Giá AEVO hôm nay

Trung bình (24h)
44,723 VND
Thấp nhất (24h)
41,139 VND
Cao nhất (24h)
49,647 VND
Khối lượng 24h
43,230,433.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
53,068,466.98 USD
Vốn hóa thị trường
200,091,471.32 USD

AEVO AEVO/VND

48,281 VND
+14.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AEVO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:22 (UTC)
Tín hiệu