Giá AGIX hôm nay

Trung bình (24h)
21,601 VND
Thấp nhất (24h)
19,017 VND
Cao nhất (24h)
23,965 VND
Khối lượng 24h
50,514,063.81 USD
KL Trung bình 10 ngày
35,383,687.82 USD
Vốn hóa thị trường
1.14b USD

SingularityNET AGIX/VND

23,578 VND
+20.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AGIX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:52 (UTC)
Tín hiệu