Giá AGIX hôm nay

Trung bình (24h)
1.06 USD
Thấp nhất (24h)
1.02 USD
Cao nhất (24h)
1.13 USD
Khối lượng 24h
44,087,828.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,016,100.3 USD
Vốn hóa thị trường
1.32 tỷ USD

SingularityNET AGIX/USD

1.03 USD
-2.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AGIX
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:07 (UTC +7)
Tín hiệu