Giá AGIX hôm nay

Trung bình (24h)
25,002 VND
Thấp nhất (24h)
24,132 VND
Cao nhất (24h)
26,029 VND
Khối lượng 24h
20,229,280.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
18,413,668.53 USD
Vốn hóa thị trường
1.25 tỷ USD

SingularityNET AGIX/VND

25,346 VND
+4.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AGIX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:44 (UTC)
Tín hiệu