Giá AI hôm nay

Trung bình (24h)
27,623 VND
Thấp nhất (24h)
19,895 VND
Cao nhất (24h)
29,719 VND
Khối lượng 24h
34,132,865.44 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,957,516.31 USD
Vốn hóa thị trường
114,157,524.37 USD

Sleepless AI AI/VND

21,531 VND
-26.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:09 (UTC)
Tín hiệu