Giá AI hôm nay

Trung bình (24h)
1.13 USD
Thấp nhất (24h)
1.08 USD
Cao nhất (24h)
1.18 USD
Khối lượng 24h
18,249,496.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,721,301.97 USD
Vốn hóa thị trường
194,085,939.54 USD

Sleepless AI AI/USD

1.15 USD
+5.17% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:24 (UTC +7)
Tín hiệu