Giá AI hôm nay

Trung bình (24h)
29,101 VND
Thấp nhất (24h)
27,761 VND
Cao nhất (24h)
30,326 VND
Khối lượng 24h
18,703,654.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,690,222.09 USD
Vốn hóa thị trường
191,407,794.86 USD

Sleepless AI AI/VND

29,139 VND
+3.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AI
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:36 (UTC +7)
Tín hiệu