Giá AMP hôm nay

Trung bình (24h)
182 VND
Thấp nhất (24h)
167 VND
Cao nhất (24h)
191 VND
Khối lượng 24h
4,258,881.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,054,252.71 USD
Vốn hóa thị trường
297,065,866.03 USD

Amp AMP/VND

189 VND
+7.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AMP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:44 (UTC)
Tín hiệu