Giá AMP hôm nay

Trung bình (24h)
0.00715 USD
Thấp nhất (24h)
0.00685 USD
Cao nhất (24h)
0.00733 USD
Khối lượng 24h
4,777,181.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,815,836.58 USD
Vốn hóa thị trường
302,953,182.26 USD

Amp AMP/USD

0.00726 USD
+3.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AMP
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:05 (UTC +7)
Tín hiệu