Giá AMP hôm nay

Trung bình (24h)
186 VND
Thấp nhất (24h)
183 VND
Cao nhất (24h)
189 VND
Khối lượng 24h
1,550,759.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,507,261.83 USD
Vốn hóa thị trường
298,500,105.68 USD

Amp AMP/VND

185 VND
-1.6% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AMP
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:16 (UTC +7)
Tín hiệu