Giá APT hôm nay

Trung bình (24h)
9.36 USD
Thấp nhất (24h)
8.93 USD
Cao nhất (24h)
9.81 USD
Khối lượng 24h
60,943,383.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
72,373,746.5 USD
Vốn hóa thị trường
3.97b USD

Aptos APT/USD

9.44 USD
+1.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá APT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:01 (UTC)
Tín hiệu