Giá APT hôm nay

Trung bình (24h)
9.2 USD
Thấp nhất (24h)
8.97 USD
Cao nhất (24h)
9.46 USD
Khối lượng 24h
23,177,088.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
26,870,606.53 USD
Vốn hóa thị trường
4.08 tỷ USD

Aptos APT/USD

9.42 USD
+4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá APT
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:24 (UTC +7)
Tín hiệu