Giá APT hôm nay

Trung bình (24h)
236,484 VND
Thấp nhất (24h)
228,102 VND
Cao nhất (24h)
244,213 VND
Khối lượng 24h
52,838,593.33 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,096,179.42 USD
Vốn hóa thị trường
3.99 tỷ USD

Aptos APT/VND

238,195 VND
+3.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá APT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:12 (UTC +7)
Tín hiệu