Giá APT hôm nay

Trung bình (24h)
253,027 VND
Thấp nhất (24h)
195,841 VND
Cao nhất (24h)
272,940 VND
Khối lượng 24h
148,473,857.29 USD
KL Trung bình 10 ngày
76,899,476.92 USD
Vốn hóa thị trường
3.74b USD

Aptos APT/VND

234,507 VND
-9.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá APT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:14 (UTC)
Tín hiệu