Giá ARB hôm nay

Trung bình (24h)
1.11 USD
Thấp nhất (24h)
1 USD
Cao nhất (24h)
1.2 USD
Khối lượng 24h
227,633,593.56 USD
KL Trung bình 10 ngày
133,546,817.59 USD
Vốn hóa thị trường
3.15b USD

Arbitrum ARB/USD

1.19 USD
+14.84% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:47 (UTC)
Tín hiệu