Giá ARB hôm nay

Trung bình (24h)
1.16 USD
Thấp nhất (24h)
1.11 USD
Cao nhất (24h)
1.25 USD
Khối lượng 24h
195,753,572.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
107,732,415.94 USD
Vốn hóa thị trường
3.24 tỷ USD

Arbitrum ARB/USD

1.24 USD
+7.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARB
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:59 (UTC +7)
Tín hiệu