Giá ARB hôm nay

Trung bình (24h)
30,448 VND
Thấp nhất (24h)
28,957 VND
Cao nhất (24h)
31,906 VND
Khối lượng 24h
222,932,465.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
91,857,105.01 USD
Vốn hóa thị trường
3.16 tỷ USD

Arbitrum ARB/VND

30,693 VND
+2.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARB
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:34 (UTC +7)
Tín hiệu