Giá ARB hôm nay

Trung bình (24h)
30,366 VND
Thấp nhất (24h)
29,000 VND
Cao nhất (24h)
32,960 VND
Khối lượng 24h
199,414,541.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
127,767,286.32 USD
Vốn hóa thị trường
3.28b USD

Arbitrum ARB/VND

32,548 VND
+11.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:51 (UTC)
Tín hiệu