Giá ARTY hôm nay

Trung bình (24h)
23,882 VND
Thấp nhất (24h)
22,803 VND
Cao nhất (24h)
25,563 VND
Khối lượng 24h
85,988.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
99,180.76 USD
Vốn hóa thị trường
10,572,784.61 USD

Artyfact ARTY/VND

24,110 VND
+2.9% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARTY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:12 (UTC)
Tín hiệu