Giá ARTY hôm nay

Trung bình (24h)
0.642 USD
Thấp nhất (24h)
0.6119 USD
Cao nhất (24h)
0.6852 USD
Khối lượng 24h
92,053.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
39,981.09 USD
Vốn hóa thị trường
7,321,376.28 USD

Artyfact ARTY/USD

0.631 USD
-3.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARTY
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:48 (UTC)
Tín hiệu