Giá ARTY hôm nay

Trung bình (24h)
12,199 VND
Thấp nhất (24h)
11,912 VND
Cao nhất (24h)
13,098 VND
Khối lượng 24h
86,475.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
52,764.1 USD
Vốn hóa thị trường
5,714,975.2 USD

Artyfact ARTY/VND

12,700 VND
+0.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARTY
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:53 (UTC +7)
Tín hiệu