Giá AVAX hôm nay

Trung bình (24h)
35.63 USD
Thấp nhất (24h)
32.81 USD
Cao nhất (24h)
38.02 USD
Khối lượng 24h
200,692,782.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
125,538,077.85 USD
Vốn hóa thị trường
14.26b USD

Avalanche AVAX/USD

37.89 USD
+10.33% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVAX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:13 (UTC)
Tín hiệu