Giá AVAX hôm nay

Trung bình (24h)
37.45 USD
Thấp nhất (24h)
37.05 USD
Cao nhất (24h)
37.95 USD
Khối lượng 24h
40,719,672.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
52,210,131.46 USD
Vốn hóa thị trường
14.28 tỷ USD

Avalanche AVAX/USD

37.35 USD
-0.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVAX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:26 (UTC)
Tín hiệu