Giá AVAX hôm nay

Trung bình (24h)
950,012 VND
Thấp nhất (24h)
904,536 VND
Cao nhất (24h)
972,960 VND
Khối lượng 24h
85,416,039.02 USD
KL Trung bình 10 ngày
53,879,478.12 USD
Vốn hóa thị trường
14.25 tỷ USD

Avalanche AVAX/VND

961,629 VND
+6.24% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVAX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:17 (UTC)
Tín hiệu