Giá AXL hôm nay

Trung bình (24h)
28,809 VND
Thấp nhất (24h)
27,566 VND
Cao nhất (24h)
30,296 VND
Khối lượng 24h
11,516,613.27 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,543,719.85 USD
Vốn hóa thị trường
688,308,387.29 USD

Axelar AXL/VND

29,143 VND
+3.05% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AXL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:14 (UTC)
Tín hiệu