Giá AXL hôm nay

Trung bình (24h)
1.04 USD
Thấp nhất (24h)
0.9996 USD
Cao nhất (24h)
1.09 USD
Khối lượng 24h
13,785,092.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,781,509.82 USD
Vốn hóa thị trường
688,275,058.13 USD

Axelar AXL/USD

1.04 USD
+3.15% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AXL
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:30 (UTC +7)
Tín hiệu