Giá AXL hôm nay

Trung bình (24h)
25,487 VND
Thấp nhất (24h)
24,247 VND
Cao nhất (24h)
26,725 VND
Khối lượng 24h
11,524,654.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,401,145.2 USD
Vốn hóa thị trường
629,330,527.27 USD

Axelar AXL/VND

24,462 VND
-3.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AXL
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:25 (UTC +7)
Tín hiệu