Giá BAL hôm nay

Trung bình (24h)
3.9 USD
Thấp nhất (24h)
3.7 USD
Cao nhất (24h)
4.04 USD
Khối lượng 24h
1,423,669.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,794,894.16 USD
Vốn hóa thị trường
223,343,180.57 USD

Balancer BAL/USD

4 USD
+2.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:43 (UTC)
Tín hiệu