Giá BAL hôm nay

Trung bình (24h)
4.05 USD
Thấp nhất (24h)
3.97 USD
Cao nhất (24h)
4.11 USD
Khối lượng 24h
743,279.64 USD
KL Trung bình 10 ngày
861,549.23 USD
Vốn hóa thị trường
229,093,518.09 USD

Balancer BAL/USD

4.04 USD
+1.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAL
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 08:54 (UTC +7)
Tín hiệu