Giá BAL hôm nay

Trung bình (24h)
91,889 VND
Thấp nhất (24h)
91,027 VND
Cao nhất (24h)
92,600 VND
Khối lượng 24h
448,342.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
652,619.99 USD
Vốn hóa thị trường
202,184,482.96 USD

Balancer BAL/VND

91,693 VND
+0.08% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAL
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:10 (UTC)
Tín hiệu