Giá BAL hôm nay

Trung bình (24h)
125,768 VND
Thấp nhất (24h)
116,548 VND
Cao nhất (24h)
131,681 VND
Khối lượng 24h
4,283,596.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,069,836.15 USD
Vốn hóa thị trường
273,514,964.28 USD

Balancer BAL/VND

127,329 VND
2.27% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 238
Khối lượng 24h
4,283,596.15 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,069,836.15 USD
Vốn hóa thị trường
273,514,964.28 USD
Cao nhất 1 năm
189,135 VND
Thấp nhất 1 năm
71,780 VND
Thấp nhất
71,780 VND
Cao nhất
1,918,404 VND
Lưu hành
55,223,362.69 BAL
Tổng cung
61,903,811.38 BAL
Biến động (1 ngày)
2.27%
Biến động (7 ngày)
19.62%
Biến động (1 tháng)
36.25%
Biến động (3 tháng)
39.31%
Biến động (Năm nay)
19.58%
Thông tin

Balancer là một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được phát triển trên blockchain Ethereum và ra mắt vào tháng 3 năm 2020. Họ đã có thể gây quỹ vòng vốn tài trợ hạt giống 3 triệu USD bởi những Người giữ chỗ và Người đồng hành. Giao thức Balancer có chức năng là một danh mục đầu tư có trọng số tự cân bằng, cảm biến giá, và là nhà cung cấp thanh khoản. Nó cho phép người dùng kiếm lợi nhuận thông qua các token được giới thiệu gần đây ($BAL) bằng cách đóng góp vào các nhóm thanh khoản có thể tùy chỉnh.

Giao thức này vận hành một số loại nhóm như sau:

  • Nhóm riêng cung cấp cho chủ sở hữu quyền quản lý nhóm và biến người đó trở thành người đóng góp thanh khoản duy nhất cho nhóm. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể thay đổi tất cả các tham số.
  • Nhóm chung dành cho những người muốn trở thành nhà cung cấp thanh khoản (LP). Nhà cung cấp thanh khoản (LP) sẽ được thưởng bằng Balancer Pool Token (BPT).
  • Nhóm thông minh cũng tương tự như nhóm riêng nhưng được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh. Họ cũng thưởng bằng cách sử dụng BPT và cho phép bất kỳ ai đóng góp thanh khoản cho nhóm.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
DeFi
Top 100
Tín hiệu