Giá BNB hôm nay

Trung bình (24h)
559.9 USD
Thấp nhất (24h)
538.91 USD
Cao nhất (24h)
578.73 USD
Khối lượng 24h
435,193,271.49 USD
KL Trung bình 10 ngày
430,143,700.81 USD
Vốn hóa thị trường
86.26b USD

Binance Coin BNB/USD

577.63 USD
+1.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:55 (UTC)
Tín hiệu