Giá BNB hôm nay

Trung bình (24h)
610.26 USD
Thấp nhất (24h)
587.26 USD
Cao nhất (24h)
633.09 USD
Khối lượng 24h
702,919,693.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
227,281,168.65 USD
Vốn hóa thị trường
89.94 tỷ USD

BNB Coin BNB/USD

614.14 USD
+4.42% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNB
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:15 (UTC +7)
Tín hiệu