Giá BNB hôm nay

Trung bình (24h)
15,804,751 VND
Thấp nhất (24h)
15,295,934 VND
Cao nhất (24h)
16,276,204 VND
Khối lượng 24h
576,444,713.04 USD
KL Trung bình 10 ngày
219,268,169.43 USD
Vốn hóa thị trường
91.51 tỷ USD

BNB Coin BNB/VND

15,981,528 VND
+4.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNB
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 08:19 (UTC +7)
Tín hiệu